På omdriftsarealer, som du søger grundbetaling for, er der normalt krav om, at du dyrker en afgrøde. Du har samtidig mulighed for at skabe bedre vilkår for vildtet og insekterne på dine landbrugsarealer, uden at du får nedsat din grundbetaling.

En insektvold er en græsklædt jordvold, hvor du kan give gode livsbetingelser for insekter og agerlandets fuglearter. Foruden bedre fødesøgningsmuligheder kan volden også give bedre mulighed for at de jordrugende fuglearter, fx agerhønen, kan finde skjul. Der er ingen særlige krav til insektvolden, andet end at du skal kunne fjerne den med almindelige markredskaber.

Barjordsstriber er op til tre meter brede striber i marken uden plantedække. Lærkepletter er bare pletter på maksimalt 100 m2 i en tilsået mark. Begge dele giver lys og varme til jordbunden, så fx agerhønen, lærken og haren får bedre tørremuligheder.

Du kan også tilså vildtstriber med en vildtblanding, eller du kan etablere kortslåede græsspor eller selvsåede/urørte græsstriber. Du kan med fordel anlægge de forskellige typer af vildtstriber op ad hinanden, fx en urørt græsstribe og et kortslået græsspor.

Du må gerne kombinere de forskellige tiltag for at få en større variation på dine marker. I et intensivt dyrket landskab er det særlig vigtigt, at du skaber variation i arealtyper og plantedække. Så kan du forbedre vilkårene for flora og faunaen i det åbne land.

Du kan læse mere om disse tiltag i Opens external link in new windowNaturErhvervsstyrelsens faktaark om vildt- og bivenlige tilsagn.

Reglerne kort angående vildt- og bivenlige tiltag

Hvis du skal undgå nedsættelse af grundbetalingen, skal de vildt- og bivenlige tiltag overholde disse krav:

Blomsterbrak er en anden mulighed

Ud over at lave vildt- eller bivenlige tiltag som en del af marken, kan du også udlægge en hel mark som blomsterbrak. Det betyder, at du skal foretage jordbehandling og tilså marken med en blanding af frø- og nektarproducerende planter senest 30. april. Du må ikke så et plantedække med korn, majs eller raps i renbestand eller en blanding, som kun består af disse afgrøder.Du må ikke have nogen former for produktion på marker med blomsterbrak. Også her har NaturErhvervsstyrelsen produceret Opens external link in new windowet faktaark med flere oplysninger.

Yderligere spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du kontakte NaturErhvervsstyrelsen på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til landbrug@remove-this.naturerhverv.dk.

Frø til vildtafgrøder

Skovdyrkerne handler med en lang række frøblandinger, som er velegnede i denne sammenhæng. Se udvalget på vores webshop.

phi@remove-this.skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne