Markedsmæssigt har vi taget hul på nye tider med et trægt marked præget af stor risiko-uvilje. Priserne har været sivende på de store, gode træer – og faldende på resten. Det allermest afgørende for producentøkonomien er imidlertid, at der bliver solgt ud – og her er vi glade for, at vi er meget langt fremme. Over 90% af træerne er solgt på nuværende tidspunkt – og selv om det naturligvis indebærer, at der er 10% tilbage, giver det god anledning til optimisme for ‘det meste af resten’. Dog må vi – ikke overraskende – nok forvente, at der bliver en andel usolgte IV. sortering samt lidt ukurante småpartier tilbage, også efter jul.

Med hensyn markering og oparbejdning, har vi udarbejdet nye procedurer – til fordel for producenterne.

Det samlede prisniveau er stort set uændret i forhold til sidste år – men altså med besparelser på omkostninger til markering og opstart.

Hvis du selv står for oparbejdning, så husk, at skovning ikke må finde sted før du har fået besked af din skovfoged.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne