Især indgangen til kulturen er vigtig. Her får kunden sit første indtryk af juletræerne, og det indtryk holder ofte ved. Sporene skal være slået, så man nemt kan færdes rundt i kulturen og der skal ikke være højt ukrudt, som skærmer for træerne.

De første træer kunden ser, skal ikke være skrottræer, der burde være fjernet i vinters, men fine salgbare træer. Få tiltag kan pynte meget og hjælpe på salget. Træernes farve er også vigtig og nu er det tiden for farvegødskning, selv kulture der nu ser grønne ud, kan miste farven i løbet af efteråret. Spørg din skovfoged om gødningstyper og dosering hvis du er i tvivl.

Besøg os på Langesø, Skovdyrkernes salgsselskab Green Product har vanen tro stand 110-111. Kom ind til en snak om juletræer fra plantning over pasning til afsætning.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne