Vi starter traditionen tro op med prøvemærkningerne nu, for at være klar til fremvisning når de første kunder melder deres ankomst. De vil se pæne, markerede kulturer. Derfor bør man som producent overveje hvordan man kan fremstille sine kulturer bedst muligt.

Slåning af spor i kombination med en effektiv renholdelse i foråret giver et indtryk af, at der er styr på tingene. Gederams, bynke, snerler og løvtræsopvækst mv. er vigtigt at få fjernet.

Har man ikke allerede skrottet usalgbare træer kan man stadig nå det. Træer af ringe kvalitet skader det samlede indtryk af kulturen og kan i værste fald være afgørende for et eventuelt salg. Man kan enten vælge at strippe træet og efterlade stammen alternativt skal man skove træet for helt at fjerne det fra kulturen.

Vi ser i flere kulturer røde nåle, nogle steder i større omfang end almindeligt. Hvordan skadesbilledet ser ud i oktober vil være afgørende for, hvor meget det kommer til at påvirke udbyttet i de enkelte kulturer.

Sidst men ikke mindst er det vigtigt og afgørende at træerne har den rigtige farve. I et tørt år, i lighed med sidste år, anbefaler vi at man snarest overvejer at få bragt gødning ud. Fortsætter vejret som nu uden væsentligt nedbør kan man overveje at tildele flydende gødningen som alternativ til de traditionelt anvendte granulerede gødninger.

Ved bredgødskning er det vigtigt kun at sprede på tørre træer, da man ellers risikere svidningsskader.

– Videncenter Juletræer

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne