Randers kommune ønsker at fordoble sit skovareal. Grunden er, at der kun er 3% skov i kommunen – mod et landsgennemsnit på omkring 13%.

Det skalske vedat tilrettelægge kommunens planlægning således, at det bliver nemmere for interesserede lodsejere. Man viludlægge flere såkaldte skovrejsningsområder -det vil sige områder, hvor tilskuddet til plantning er maksimalt.

Det er klogt af Randers kommune, siger skovrider Rasmus Grønborg Bak fra Skovdyrkerne. Ved at lade de private plante sparer kommunen nemlig udgiften til jordkøb på måske 150-200.000 kr./ha. Og kommunen slipper for eventuelle udgifter til den løbende drift. Men borgerne får deres skov alligevel.

Byrådets beslutning kommer samtidig med, at regeringen arbejder med en national strategi, der skal tilføre flere midler til skovrejsning.

Man satser på alene i Randers kommune at etablere yderligere 3000 ha skov, en samlet størrelse svarende til halvdelen af Roldskov.

Skovdyrkerne og kommunen holder i fællesskab et orienteringsmøde for interesserede lodsejere torsdag den 7. marts kl. 19 på Marsvej 3, Paderup, Randers.

Du kan læse mere under Skovdyrkerforeningen Nordøst-Jylland.

Per Hilbert
Seniorkonsulent
By: Per Hilbert

Nyheden er skrevet af:

Per Hilbert

Skovrider emeritus