Ekstraordinære generalforsamlinger

Torsdag aften afholdt Skovdyrkerforeningen Midtjylland ekstraordinær generalforsamling, hvor foreningens medlemmerskulle afgøre, hvorvidt de ønskede ensammenlægning med Skovdyrkerforeningen Østjylland. Fusionsforslaget blev enstemmigt vedtaget.

Da foreningen i Østjylland dagen forinden, ligeledes ved enstemmighed, havdestemt forfusionsforslaget, er sammenlægningen nu en realitet.

Den sammenlagte forening får navnet Skovdyrkerne Midt, og får hovedkontor i Ry. Foreningens får en udstrakt geografi, med knap 200 kmfra Fur i nord, til Samsøi sydøst. Foreningen får cirka1.000 medlemmer med at samlet medlemsareal på omkring 13.000 hektar.

Medarbejderne er meget positive

Der forestår nu et spændende arbejde med at få de to organisationer til at arbejde som én, og dermed få fuld udbytte af det potentiale, som sammenlægningen giver, forklarer Henrik Buhl, skovrider i den sammenlagte forening.

Vi har altid arbejdet sammen mellem de to foreninger, især omkring afsætning af klippegrønt og juletræer, så for os medarbejdere er det en helt naturlig udvikling. Det styrker det faglige netværk og funktionsområderne, så vi kan blive endnu bedre til at yde denservice, som vores medlemmer forventer forklarer skovfoged Niels Dalby.

By: Kristian Løkke Kristensen
Skovdyrkerkalenderen

12. oktober 2023 15:00
Sorteringsmøde pyntegrønt

24. oktober 2023 17:30
Generalforsamling og regionalt medlemsmøde i Skovdyrkerne Midt

Se alle aktiviteter

Din lokale forening

Skovdyrkerforeningen Midt

Parallelvej 9a

8680 Ry

Tlf: +45 86 89 32 22

CVR-nr. 38 67 78 10

midt@remove-this.skovdyrkerne.dk

Kristian Løkke Kristensen

Skovrider

Mobil 61 67 68 91

Michael Hauberg Lehrmann

Forstfuldmægtig

Mobil 24 21 49 75

Bent W. Nielsen

Bent W. Nielsen

Skovfoged

Mobil 20 30 73 60

Christoffer Nikolajsen

Christoffer Nikolajsen

Skovfoged

Mobil 40 34 34 66

Jens Julius Larsen

Jens Julius Larsen

Skovfoged

Mobil 23 99 44 45

Kai Boisen

Kai Boisen

Skovfoged

Mobil 23 29 46 61

Klaus Lindhardtsen

Klaus Lindhardtsen

Skovfoged

Mobil 20 20 61 30

Mads Beck Enemark

Skovfoged

Mobil 23 44 44 99

Mikkel Gandrup

Skovfoged

Mobil 24 89 45 77

Peter Sejr

Peter Sejr

Skovfoged

Mobil 23 48 35 45

René Nielsen

René Nielsen

Skovfoged

Mobil 21 76 93 93

Simon Kortnum Fabricius

Simon Kortnum Fabricius

Skovfoged

Mobil 31 15 33 05

Søren Børsting

Søren Børsting

Skovfoged

Mobil 21 70 78 83

Thomas Nygaard Kristensen

Skovfoged

Mobil 23 99 44 46

Birte Kalstrup

Bogholder

Mobil 86 89 32 22

Kirsten Leth Reusing

Bogholder

Mobil 86 89 32 22

Johanne Biering

Elev

Mobil 61 20 66 20

Skovdyrkerne

Sekretariatet

Parallelvej 9A

8680 Ry

info@remove-this.skovdyrkerne.dk

CVR-nr. 82 28 90 11

Jyske Bank 7560 – 1007943

Kontakt

Viden om

Om Skovdyrkerne

TYPO3 CMS

Cookies på Skovdyrkerne.dk

Når du besøger Skovdyrkerneshjemmeside anvender vi cookies til at registrere, hvad vores kunder ser på hjemmesiden.

Ønsker du ikke at acceptere cookies, kan du indstille din browser til automatisk at afvise cookies eller underrette dig hver gang et websted anmoder om at gemme cookies.Læs mere.

Luk