Der er ikke meldinger om frost i Tyskland eller andre steder i landet. Omfanget af frost skaderne i det Midtjyske og hvor store arealer det drejer sig om, vides endnu ikke.

Sen forårsnattefrost er en skadelig dyrkningsrisiko man imødeser som juletræsproducent. De nyligt udsprungne skud er følsomme for frost og dør selv ved få minusgrader.

Det rette valg af lokalitet, sent udspringende provenienser, renholdte kulturer og evt. tiltag som hindrer stillestående luft modvirker problemerne. Men når frosten kommer så sent som midt i juni kan det være svært at gardere sig.

Frost i juni er sjælden, det sker cirka hvert 10. år. Sidste gang var i 2012 hvor der kom en snert af frost, ellers skal vi tilbage til 90’erne. Det skal siges, at disse målinger tages i 2 meters højde, tættere ved jorden bliver det altid koldere, derfor er det også mindre træer der rammes hårdest.

Juletræer ramt af frost er ikke salgbare i kommende sæson og er blevet sat tilbage i væksten, men efter et par vækstsæsoner kan det blive fine juletræer igen.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne