I sidste nummer af Skovdyrkeren (25) og i en tidligere nyhedsmail er det blevet oplyst, at kun Quartz kunne bruges og i max. dosering på 0,24 liter pr. ha. Det var på dette tidspunkt korrekt grundet ny godkendelse i 2013. Siden har nogle gjort indsigelse pga. mindre anvendelse i andre kulturer, og mange har indkøbt produkter i god tro til brug i 2014.

Miljøstyrelsen har på denne baggrund genovervejet sagen og besluttet, at off-label godkendelser fra før 14. juni 2011 skal genansøges, og mindre anvendelse efter samme dato ikke skal genansøges.

Dette betyder for juletræsproducenterne:

Følg brugsanvisningerne på dunken.

Kilde: Peter Hartvig, Institut for Agroøkologi, Flakkebjerg. Danske Juletræer KM 536.

Dispensation til anvendelse af Merpan 80 WG

Grøn Plantebeskyttelse ApS har søgt, og Miljøstyrelsen har givet dispensation til anvendelse af Merpan 80 WG til brug i nordmannsgran og andre abies-kulturer i perioderne:

Midlet forventes at kunne beskytte træerne mod inficering med svampen Neonectria.

Nordisk Alkali forhandler produktet, og dunken skal først have nye etiketter med den nye tekst inden det kan købes. Mere info følger.

Kenneth Klausen
Videncenter for Juletræer

By: Kenneth Klausen

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Kenneth Klausen