Efterårsskovede bøgekævler klar til afhentning. Foto: Klaus Lindhardtsen

Sikker afsætning af løvtræ til eksport i det tidlige efterår

I år lukkede eksportmarkedet for løvtrækævler allerede i februar måned, hvilket er relativt tidligt. Allerede igangværende projekter blev færdiggjorte, mens nye projekter blev sat i bero. I Mellemeuropa har man tradition for at foretage løvtræskovningerne i vinterhalvåret, hvorfor markedet oftere mættes på dette tidspunkt.

Læren fra markedssituationen er, at hvis man som skovejer vil være sikker på sin afsætning, skal løvtræsskovninger gennemføres i efteråret. Vi forventer i skrivende stund at markedet for løvtrækævler genåbner for fuld styrke igen til efteråret, med opstart fra 1. august. Hovedparten af de projekter som blev sat i bero, er nu planlagt til opstart i august måned, ligesom der for øjeblikket laves mange udvisninger i nye skovningsprojekter. Hvis man går med tanker om at foretage løvtræskovninger i efteråret er det med at starte planlægningen op allerede nu.

Ofte gode færdselsforhold i sensommeren og det tidlige efterår.

Sensommeren er oftest det tidspunkt hvor grundvandstanden er lavest og forholdene for færdsel i skoven derfor er bedst (når ikke de efterhånden sjældne perioder med hård frost regnes med). Ofte vil man også kunne gennemføre en skånsom transport på stubmarker, hvor træet også kan oplægges. Løvtrætoppe som oplægges til flis, giver et godt flisprodukt med en god afregning. Hvis det skoves i efteråret anvendes træet allerede i den igangværende fyringssæson, således at hele projektet afsluttes hurtigt.

Tag endelig kontakt til din skovfoged snarest muligt, hvis du har løvtræskovninger du gerne vil have gennemført i efteråret.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne