Eksport af løv i september måned

Vi har mulighed for, at afsætte bøg til eksporti starten af september måned. Skovningen kan starte fra1. august. Træet skal væreklar til afhentning 1. september. Også øvrige løvtræer kan vi afsætte i det tidlige efterår.

Afsætning af nål

På grund af enlavere skovningsaktivitet hen over sommeren, er der normalten øget efterspørgsel efter tømmer i det tidlige efterår. Vi forventer både en efterspørgsel fra danske savværker og en efterspørgsel efter stort dimensioneret nål til eksport.

Der er fordele ved sensommerskovningen

Som regel er sensommeren og det tidlige efterår, en tør periode, og grundvandsstanden er lav. Derfor er færdsel i skoven mere skånsom, og man kan komme i områder, som ellers kun er tilgængelig i hårde vintre. Færdsel på høstede marker, kan også lette transporten, på isolerede eller sværelokaliter. Ofte afhentes træethurtigt, da det fugtige træ ikke tåler at ligge længe i lunt vejr. Dermed kan skovningsaktiviteterne oftevære færdige inden såning af vinterafgrøder, afvikling af juletræssæsonen og inden efterårsjagten går ind.

Sommerskovning af løvtræ giver god flis

Når løvtræ høstes med bladene på, er fordampningen fra toppene meget høj i de første uger efter skovningen. Dermed kan man opnå et godt flisprodukt, som afregnesbedre på varmeværkerne.

Kontakt en skovfoged (se vores media 4071 _blank – IMAGE, Ferieplan, Ferieplan.jpg, 1.1 MBferieplan/media), hvis du har løvtræ (især bøg) eller nåletræ, som du ønsker at få skovet i sensommeren.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne