Har din skov været ramt af stormfald påmere 0,5 ha og har du endnu ikke været i kontakt med en af vores skovfogeder eller vores kontor?

Så er det nu du skal reagere, hvis du ønsker at få anmeldt dit stormfald og få forsikringsum, samt have enmulighed for tilskud til oprydning og gentilplantning.

Sidst frist for anmeldelse af stormfald til forsikringen (T1)er nu på lørdag d. 15. marts.

For rådgivning op til anmeldelsesfristen, kontakt Skovfogedassist Morten Hessellund tlf.:21 79 90 60

By: JTE

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne