NaturErhvervstyrelsen har valgt at lukke for støtteordningerne til etablering og produktion af energiafgrøder fra og med 2014. Det er derfor sidste chance for at søge om tilskud til etablering på tirsdag d. 23. april.

Bortfaldet påvirker også de lodsejere som allerede har etableret poppel, idet produktionstilskuddet på 500 kr/ha/år også forsvinder fra næste år.

Skovdyrkerforeningen Østjylland er kede af at ordningen forsvinder – netop som der er begyndt for alvor at være interesse for ordningen.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne