Handelsproduktet Quartz må nu maximalt anvendes i en dosering på 0,24 liter handelsvare pr. ha. Dette gælder også for samme middel, selvom det er anskaffet sidste år. Quartz er et udmærket jordmiddel, som skal bringes ud på fugtig jord. Har du burresnerrer, så er dette en god løsning.

Off-label- godkendelsen til parallelmidlet Legacy er ikke gældende p.t. dvs. midlet kan ikke lovligt anvendes i juletræer.

Husk at få brugt op af Eagle, da forbud træder i kraft 1. maj 2014.

Ryd op i dit kemikalierum, idet følgende er forbudt at have: ·

Der vil løbende komme nyhedsmails, når der kommer nyt på kemi og lovgivningsfronten.

By: Kenneth Klausen

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Kenneth Klausen