Sitkagran, også kaldet tidselgran, på grund af dens stikkende, på undersiden hvidlig-blå nåle, er udbredt i et langt smalt bælte langs den nordvest-amerikanske Stillehavskyst. Foruden på nålene kendes den let fra rødgranen ved, at der ofte forekommer vandris på stammerne og gamle træers bark skaller af i store skæl.

Sitkagranen har en del betydning i dansk skovbrug. I klitplantagerne er den hovedtræart, fordi den i modsætning til rødgranen tåler det højere saltindhold i luften nær havet.

Krav til jordbundsforhold

Sitkagranens fordringer til voksestedet er nok lidt større end rødgranens. Navnlig sætter sitkagran pris på fugtighed i jorden, og den er i stand til at udnytte dybere liggende næringsrige lag, som de forekommer på arealer, der er overføgne med sand.

Dyrkning af sitkagran

Sitkagranen kan dyrkes i alle egne af landet, og den vil på de fleste steder – inklusive svær lerjord – producere mere end rødgran. Så vidt muligt bør der anvendes planter af frø fra kårede danske frøavlsbevoksninger.

Klimaforhold og sitkagran

Sitkagranen lider meget af forårsfrost og noget af efterårsfrost. Den står næppe bedre fast i storm end rødgranen, men den tåler langt bedre end rødgran vindslid og bør absolut foretrækkes, hvis der skal plantes nåletræer i en vestkant. Enkelte rækker af sitkagran er også anvendt i stor udstrækning som læhegn i Jylland.

Udseende 

Sitkagranens form er ikke så god som rødgranens, og de små effekter af sitkagran er derfor ikke meget værd. Man kan dog afhjælpe dette noget ved at plante hver anden række sitkagran og hver anden række rødgran og så hugge rødgranerne først. Denne blanding har også andre fordele, idet sitkagran kan overtage pladsen, hvis rødgranen kommer til at lide af topdød, og ved forsømmelser med tyndingshugst vil sitkagranerne ofte blive dominerende og opnå rimelige dimensioner, fordi de undertrykker rødgranerne.

Anvendelse af sitkagran

På grund af de stikkende nåle, stive grene, og hårde knaster, er de første udhugninger i sitkagran ikke populære blandt skovarbejdere, og det koster mere at fælde sitkagran end at fælde rødgran.

Sitkagranens ved anvendes til de samme formål som rødgranens, men det er sejere og mere elastisk og anvendes til årer, rusepæle m.v.