3 angrebne sitkagraner og 1 skadesfri for sitkalus

Massive skader

Nu ses skaderne efter årets angreb af sitkalus for alvor. I de sydlige egne har sitkagranerne allerede smidt de gamle nåle og står nu tilbage kun med årets nye skud. I de nordlige egne står sitkagranen med gule og brune nåle på sidste års skud. De angrebne nåle falder af inden længe og efterlader gennemsigtige sitkagraner.

Sitkalusene er grønne og her ses både voksne og unger. Flere nåle er allerede smidt og de nåle, lusene sidder på, vil falde af inden længe.

Løbet er kørt for i år

Når de gamle nåle tabes vil lusene mangle føde. Lusene vil bevæge sig ud på de nye nåle, men kan ikke overleve her. Bestanden af lus vil hurtigt mindskes. Ud over fødemangel vi lusenes naturlige fjender også være oppe i gear til at nedbringe bestanden. Løbet er således kørt for i år og der er ikke andet at gøre end at være klar til 2021.

Dør mine sitkagraner

Normalt vil sitkagranerne komme sig over angreb af sitkalus. Der vil være et tilvæksttab, da produktionsapparatet er kraftigt nedsat. På udsatte steder skal vi dog regne med en vis dødelighed. Gentagne angreb af sitkalus og en udbredt tørke i 2018 har svækket træerne så meget, at de vil komme ud over kanten.

Bestanden 2021

Temperaturen den kommende vinter er bestemmende for mængden af sitkalus i foråret 2021. Vintertemperaturer under -7°C eller længere sammenhængende perioder med temperaturer under -5°C er dødelige for sitkalusen. Får vi en god gammeldags vinter med frost og kulde vil sitkalusene dø. Bliver vinteren derimod mild med en gennemsnitstemperatur ikke under frysepunktet vil der være potentiale for store angreb igen i 2021.

Angreb kan erkendes i slutningen af marts

Bliver vinteren mild skal du ud i slutningen af marts for at konstatere om sitkalusen bliver et problem i 2021. Lav derfor allerede nu et notat i din kalender.

Sitkalus og andre træarter

Sitkalus giver også voldsomme skader på blågran og hvidgran. Det er ikke træarter vi bruger i det almindelige skovbrug, men blågran står rundt om i haverne og hos enkelte juletræsproducenter. Hvidgran er mest et relikt fra de første læhegn i Vestjylland.

Rødgran menes at være sitkalusens oprindelige værtplante og angribes også. Da rødgranen har levet med sitkalusen i mange herrens år tåler den dog angreb ret godt. Har du rødgranjuletræer, skal du dog være opmærksom.

VidenCenter Skovdyrkning

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne