Nåletræstømmer til savværkerne er faldet lidt i pris fra rekordhøje niveauer i foråret. Til gengæld er priserne på træ til energi og cellulose stabile og på meget høje niveauer. Savværkernes salgspriser for færdigvarer af konstruktionstræ er faldet pga. lavere efterspørgsel særligt på eksportmarkederne. Inflation og rentestigninger påvirker efterspørgslen til nybyggeri. Priserne nærmer sig niveauet fra forår 2019 før covid-19. Savværkerne har haft mulighed for god indtjening de seneste 2-3 år, samtidigt med at der har kunnet gives høje priser for træet i skoven. Det har været (godt for industrien), at den har haft mulighed for at lave gode resultater efter flere år med meget små overskud eller negative resultater. Det har givet mulighed for forsat jævn afsætning af træ fra danske skove.

Eksport er fortsat attraktivt og er med til at stabilisere priserne og afsætningen. Der ses, på eksportmarkedet, ind i den sædvanlige lavere aktivitet pga. det kinesiske nytår, som i år falder sidst i januar. Det er normalt, men hvad der sker derefter ved vi ikke endnu.

Der er på lang sigt fortsat store muligheder for skovens produkter, da efterspørgslen på træ til nye klimavenlige produkter er stigende. Skovindustrier der producerer biobrændsel, fiberproduktion og byggeelementer (CLT) er blandt de hurtigst voksende industrier i udlandet og behovet for træ til dette er stigende. Fælles for de fleste af de nye industrier er, at de efterspørger nåletræ og i mindre grad løvtræ. Løvtræets anvendelse er fortsat i høj grad energi inden der kan produceres gavntræ i slutfasen af bevoksningens levetid, men med stigende energipriser løftes økonomien i løvtræ dyrkningen betydeligt. Priserne på løvtrækævler er fortsat gode – særligt eg og ask har meget høje priser.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne