Kogleanlæg pr. 28/4-2023

Ædelgran bladlus, stammelus og galmider begynder netop nu at røre på sig. Overvejende er det ikke i et omfang der for nuværende kræver indgreb men i løbet af 7-14 dage bør man forberede sig på at træerne kan have behov for en hjælpende hånd. Undtagelsesvist er der relativt hårde angreb med stammelus og her kan det være nødvendigt med en tidlig sprøjtning for at hindre skader som det blev set i stort omfang i 2020.

Når man går tjekker sine kulturer disse dage for skadedyr bør man have et vågent øje for kogleanlæg. Selvom koglerne kan være flotte, så er de langt fra harmløse. De hæmmer træets vækst og uanset deres dekorative udtryk, så vil de under oparbejdning forvitre og falde af grenen. De vil efterlade et nøgent og usalgbart indtryk.

De nye kogleanlæg kan nemt fjernes med fingrene nu, men bliver senere på sæsonen en opgave som kræver håndsaks og dermed en tungere arbejdsopgave. Tidspunktet nu er godt til at få tjekket træerne af inden udspring om vinterens gennemgang er gjort tilstrækkeligt, eller om der stadig mangler lidt arbejde med skrotning, klipning eller lignende.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp er du velkommen til at tage fat i din skovfoged.

– Videncenter juletræer

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne