Producenterne af planter fortæller oftest at nøglearter kommer i mangel. Det er forventeligt. I år og nærmeste kommende sæsoner bliver det til virkelighed. Situationen er den, at flere af nåletræsarterne er udsolgt eller tæt på udsolgt allerede på nuværende tidspunkt til indeværende plantesæson. Det ser værst ud i forhold til arterne sitkagran, lærk, grandis og dansk bøg tæt for fulgt af rødgran.

Tag fat i din skovfoged for at få overblik over mulighederne i plantemarkedet og få dine kulturer planlagt.

VidenCenter Landskab 20. februar 2019

kbh@remove-this.skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne