SKAT kræver – for at en virksomhed kan karakteriseres som erhverv – at virksomheden giver overskud inden for få år. Ellers bliver aktiviteten bedømt som hobby-virksomhed.

Det er klart for enhver, at etablering af en skovkultur – hvad enten det er i skov eller på landbrugsjord – ikke giver overskud efter få år. Alle anerkendte økonomimodeller for skovplantning viser, at der ikke kommer indtægter før efter 15-20 år. Sådan har det altid været, og det kender SKAT naturligvis udmærket til.

Det bliver heller ikke opfattet som noget problem, når det foregår inden for en større skov, fordi der her også vil være indtægter fra ældre bevoksninger. Men når virksomheden udelukkende består af skovrejsning, så opstår problemet. Så giver nemlig den samlede virksomhed først overskud efter 15-20 år. Og så risikerer man, at SKAT karakteriseret aktiviteten som hobby-virksomhed. Det er helt ude i hampen.

Endnu mere grotesk er det, at det ofte er tale om kulturer, som har fået skovrejsningstilskud fra staten. Hvis SKATs politik fastholdes er man altså i en situation, hvor staten har givet tilskud til folks hobbyvirksomhed. Det hænger ikke sammen.

Vi har appelleret til vor brancheorganisation, Dansk Skovforening, om at rejse sagen politisk, hvis SKAT ikke er til at bringe til fornuft. Det er man nu i gang med. Skovforeningen har haft møder med Skattekontaktudvalget. Men forgæves – SKAT er umiddelbart ikke til sinds at ændre på deres politik. Derfor har Skovforeningen nu skrevet til skatteministeren om sagen. Skovforeningens brev vedlægges.

phi@remove-this.skovdyrkerne.dk

Files:
Brev_skatteministeren_hobby-kontra-erhverv.pdf

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne