Efter formandens mundtlige beretning og skovriderens fremlæggelse af årsrapport og budget, stod det klart at det kører rigtig godt for Skovdyrkerforeningen Vestjylland. Økonomien er solid og årets resultat er ekstraordinært godt som følge af høj skovningsaktivitet p.g.a. gode træpriser… samt en øget aktivitet i rådgivningsforretningen. Altsammen er nået med den budgetterede bemanding (omkostninger).

Selve valghandlingen var hurtigt overstået i det de bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, ønskede at fortsætte med det gode arbejde. Det var der opbakning til.

Efter en årrække, som engageret formand i foreningen, valgte Per Kamp at gå af som formand. På opfordring fra den øvrige bestyrelse fortsætter han dog som bestyrelsesmedlem.

I forlængelse af sin beretning takkede han af med ordene;

Det er med stor stolthed, at jeg afleverer stafetten i denne fantastiske forening. Veldrevet, velkonsolideret og ikke mindste velbemandet! Men efter 11 år som formand, er det måske på tide, at få friske kræfter til rattet. Jeg har nydt hvert øjeblik og følt det som et privilegium, at være med til at bestemme retningen for Skovdyrkerne, ikke kun i Vestjylland, men også på landsplan.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Jørn Bertelsen som ny formand.

Under eventuelt var der en god diskussion omkring skovrejsning og behovet for at dyrke skoven for at sikre den optimale CO2 binding og produktion af råtræ til at erstatte stål og beton. Det var klart at der er mange, komplekse aspekter, der knytter sig hertil – fra den politiske forståelse, balancen mellem drift, klimagevinster og biodiversitet. Det viser sig at der politisk fokus på skovrejsning i øjeblikket.

Det fulde referat fremgår Initierer fildownloadhér.

kbh@skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne