Vi opfordrer skovejere til at være med i kampagnen ved at invitere lokale skolebørn ud og plante træer,på ejendommene, og derved lære om skov, træ og klima i skoven. For mange børn kan det være en stor oplevelse, som giver dem et nyt forhold til træer og skov..

Hvad er ‘Genplant Planeten’

Genplant Planeten er et projekt, hvor skolebørn lærer, hvorfor plantning, dyrkning, fældning og brug af træer til produkter og energi er en del af løsningen på klimaproblemet.

’Skoven i Skolen’ gennemførte Genplant Planeten første gang i 2009, og indtil nu har Ialt 75.000 børn plantet 205.000 træer over hele landet. Begivenheden vækker hvert år stor interesse i pressen, som har benyttet lejligheden til at sætte fokus på skov og træ i en klimasammenhæng.

2016 – hvordan kan du være med?

Der plantes igen i år over hele landet – og det kan være både i eksisterende skov og på markjord (skovrejsning). Hvis du vil lægge jord og lidt tid til, så kan du tilmelde dig ved at gå ind på en formular på nettet. Din skov bliver derefter lagt ind på et Danmarkskort, hvor skolerne så kan se, hvor der ligger en skov i nærheden, som er med i projektet.

Herefter kan skolen henvende sig direkte via en mail til dig efter først-til-mølle princippet.

Gratis træer

Danske Planteskoler leverer i år 50.000 træer til Genplant Planeten. Hver klasse kan få en plantesæk med 50 skovtræer. Danske Planteskoler står også for pakning og transport af træer ud til plantestedet.

Der er 3 forskellige plantesække at vælge mellem:

Hvis du hellere selv vil bestemme, hvilke træer som bliver plantet, er du velkommen til selv stille træer til rådighed.

Pædagogik og transport

Det er vigtigt, at eleverne forstår, hvorfor de planter træer – og hvordan skov, træ og klima hænger sammen. ’Skoven i Skolen’ sørger for, at skolerne får undervisningsmaterialer, som giver dem mulighed for at arbejde med træplantning, skov, træ og klima både ude og inde.

Det er lærernes opgave at sørge for, at klasserne er velforberedte, når de tropper op i skoven. Skolerne står også selv for transport ud i skoven. Skovejeren må sørge for et par plantespader eller plantehakker.

Hvor kommer pengene fra

Genplant Planeten er støttet økonomisk af Nordea-fonden, DONG, Friluftsrådet, 15. Juni Fonden, Tipsmidlerne, Danske Planteskoler samt DAPO (Foreningen af Danske Leverandører af Pejse og Brændeovne).

phi@remove-this.skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne