Som enhver læser af denne hjemmeside vil vide, så har en del skovejere haft problemer med at få anerkendt deres skovbrugsaktiviteter som erhvervsmæssige.

Vi har med jævne mellemrum behandlet dette problem og givet råd til, hvad man som skovejer skal være opmærksom på i denne forbindelse. (Opens external link in new windowSe f.eks. denne artikel).

Hovedproblemet er, at indtægterne efter en skovplantning normalt først kommer langt henne i omdriften. Når der ikke er indtægter inden for en kortere årrække vil SKAT ofte hævde, at så kan der ikke være tale om erhvervsmæssig drift.

Men dette synspunkt er urimeligt og faktuelt forkert. Vi kan ikke lave om på træernes vækstrytme, hvorefter der normalt vil gå i det mindste 15-20 år fra en plantning, til der kan høstes indtægter fra den pågældende plantning.

Betydningen af et budget

En skatteekspert har gjort os opmærksom på et vigtigt redskab, som kan være en hjælp for skovejere, der investerer langsigtet i nye kulturer. Specielt for skovrejsere: Et budget.

Udarbejdelsen af et budget kan i dialogen med skattemyndighederne være en understregning af – eller et bevis på – at der er tale om en erhvervsmæssig virksomhed. Som er gennemregnet og kalkuleret som enhver anden erhvervsmæssig aktivitet.

Fremlæggelsen af et budget sammen med regnskabet vil stille nye og skærpede krav til SKAT, der – hvis de vil afvise driften som ikke-erhvervsmæssig – må påvise, at budgettet er forkert eller urealistisk.

De fleste, der går ind i plantningsaktiviteter, har naturligvis forventninger til de fremtidige udgifter og indtægter. Men disse forventninger er ikke altid nedfældet i et skriftligt budget. Dette skal være en opfordring til at få dette gjort. Du kan eventuelt få din Skovdyrkerforening til at hjælpe dig.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne