Danmarks langsigtede mål er at være fossilfrit i 2050. For at nå det skal energiforsyningen omstilles til vedvarende energikilder.

Her kan skovbruget levere et vigtigt bidrag.

Det sætter skovbrugets brancheorganisation, Dansk Skovforening, på dagsordenen med en ny kampagne.

Kampagnen ”Skov for klima” skal øge politikernes og befolkningens indsigt i skovenes og skovbrugets store potentiale for at bidrage til gode klimaløsninger for Danmark.

Skovene kan oplagre energi

Michael Gehlert er skovrider i Skovdyrkerne Vest og med i branchesamarbejdet ”Træ til energi”.

Han peger på, at skovene kan noget, som hverken vindmøller, solceller eller varmepumper kan.

– Skoven kan opsamle og lagre solenergi. Skovbevoksningerne er naturens eget batteri, hvor energi kan opsamles og bruges, når vi ønsker det, siger skovrideren.

Han gør det samtidig klart, at skov kan opsamle CO2 – og hvis man dyrker skoven rigtigt, kan den optage rigtig meget CO2.

– Det er vigtigt at forstå, at det er skovens produktion (træernes tilvækst) og brugen heraf, der er driveren for skovens positive CO2-effekt i samfundshusholdningen. Skov, der bare passer sig selv, bidrager på langt sigt mindre til CO2-balancen end den dyrkede skov, siger skovrideren.

Forskere ved Sektion for Skov, Natur og Biomasse, Københavns Universitet fremhæver også, at skoven skal bruges til biomasse og ikke som CO2-lager. Det fremgår af en kronik på Åbner eksternt link i et nyt vindueAltinget.dk

Den nye kampagne fra Dansk Skovforening kan følges i en særskilt sektion på Åbner eksternt link i et nyt vindueskovforeningens hjemmeside.

jma@skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne