Lobbyarbejde er vanskeligt og resultaterne uforudsigelige. Det viser denne historie.

Skovdyrkernes hovedfokus er ikke politik, men rådgivning og drift i medlemmernes skove. Vi gør dog en undtagelse på enkelte punkter, blandt andet med hensyn til at bringe flisen i spil i energiplanlægningen. Det har vi gennem de sidste 2 år gjort gennem et branchesamarbejde med Dansk Skovforening og HedeDanmark. Vi kalder det ’Træ til Energi’. Formålet er naturligvis at bringe skovene i spil som en del af løsningen på vores energiforsyning, og derved sikre den langsigtede afsætning af skovejernes træ.

Gennem dette samarbejde har vi kontaktet politikere, udvalg, ministre, ministerielle embedsmænd m.fl. Vi har lavet ekskursioner for alle dem, der gad deltage, og vi har udarbejdet redegørelser og kalkuler.

Vi har nok mødt en vis generel vejvilje gennem de 2 år, vi har arbejdet med sagen, men det har været svært at trænge igennem. De danske skoves flis bliver af de fleste politikere blandet sammen med træpillerne fra Rusland, USA eller troperne. Og det er ikke til vores fordel.

Denne uges mediestorm

Men forleden gik der altså hul på ballonen rent mediemæssigt. Politikens historie spredte sig med det samme til 12 andre blade – helt ned til Der Nordschleswiger i Flensborg.

Vort forslag om at indplante hjælpetræer af lærk eller poppel i kulturerne blev i overskrifterne til: ’Træer med vokseværk skal afhjælpe energimangel’. Politiken skrev: ’I 2013 var det første gang i 17 år, at Danmark var nødt til at importere energi udefra for at dække vores behov. Det er ikke mindst her, at en større forsyning med biomasse kommer ind i billedet’.

Og Klima- og Energiminister Rasmus Helveg Petersen blev citeret for følgende: ’Det er klart, at vi har brug for langt mere biomasse, meget gerne hjemmedyrket. Det er fantastisk, at man kan øge produktionen af træ til energi, uden at det går ud over biodiversitet, klimahensyn eller har andre negative konsekvenser.’

Vores budskab er således blevet forstået helt deroppe, hvor de store beslutninger tages. Nu venter vi bare på at se det indarbejdet i den kommende energiplan.

phi@remove-this.skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne