Skovene er en helt central del af den grønne omstilling – med produktion af kvalitetstræ til fortrængning af stål, beton og andre klimatunge produkter og med anvendelse af restprodukterne i energisektoren.

Sådan lyder det fra Skovdyrkerne sammen med andre aktører i branchesamarbejdet ’Træ til Energi’. Aktørerne i branchesamarbejdet har skrevet en replik til Maria Reumert Gjerding, præsident for Danmarks Naturfredningsforening.

Replikken er rettet imodÅbner eksternt link i et nyt vindueet indlæg på Altinget.dk, hvor hun slår hårdt ned på biomasse til energiformål. Hun mener, at brugen af biomasse til energi skal stoppes – hellere i dag end i morgen.

Branche er uenig

Branchens aktører er uenige.

’Træ til Energi’ mener, at det er forsvarligt at erstatte fossile brændsler med bæredygtig biomasse fra skovene, fordi den er et restprodukt fra produktionen af træ til bygninger og boliger.

– Vi arbejder sammen med DTU og flere andreom,at vi i den nærmeste fremtid ved for eksempel en pyrolyseproces kan omdanne resterne fra den aktive skovdrift til flydende brændsler til tunge køretøjer, skibe og fly, som i dag anvender over 90 procent fossile brændsler. Vi serderforsnarere et behov for yderligere produktion af bæredygtig biomasse til energisektoren, fremgår det af replikken.

Sund fornuft

Branchen fremhæver, at restproduktet fra produktion af bygninger og boliger kan benyttes til at fortrænge fossile brændsler.

– Maria Reumert Gjerding må forstå, at produktion af træ til bygninger og boliger har et restprodukt, som vi enten kan bruge eller lade ligge. I begge tilfælde udledes der den samme mængde CO2. Vi synes, den skal bruges til at fortrænge fossile brændsler.

– Vi mener derfor, at biomasse er et vigtigt redskab i den grønne omstilling mod 70 procents målet og håber, at regeringen vil inddrage skovbruget i planer for den. Det er både sund fornuft og nødvendigt, lyder det.

Replikken til Maria Reumert Gjerding er bragt på Altinget.dk.

Den kan også downloades og læses Initierer fildownloadvia linket her.

jma@skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne