Skovbrugets grønne Ferrari.

Sådan betegner Poul Norup træarten grandis. Han er skovfoged ved Vesterskoven på Sjælland og har gode erfaringer med arten, som kun fylder ganske lidt i det samlede danske skovbrug.

Ved Skovskolens skovbrugskonference delte han ud af erfaringerne.

– Grandis er den træart, der kører allerhurtigst. Det er der ingen tvivl om. Derfor kalder jeg den for ”den grønne Ferrari”, lød det i oplægget til de mere end 100 deltagere.

Han er begejstret for tilvæksten.

– Når grandis bliver godt etableret, så sker der altså noget. Vi ser 50-årige grandis-bevoksninger hos os med tilvækst på omkring 50 kubikmeter om året, sagde Poul Norup.

Han fremhævede også, at grandis er jordbundsforbedrende, og at den velvilligt sår sig selv.

Men der er også en række udfordringer.

– Eksempelvis har vi erfaringer med, at den kan være svær at starte op. Den kan stå lidt i stampe de første år. Vi planter gerne hen i maj, når jorden er varmet op. Det har vi de bedste resultater med, sagde Poul Norup.

Imellem ulemperne nævnte han også, at arten er følsom overfor skadedyr.

– Snudebillen er nok den største fjende. Lidt populært sagt, så suger den snudebiller til sig. Men det varierer fra år til år, sagde han.

Fokus på ær

Skovdyrkerne bidrog til konferencen med et oplæg om ær. Hans C. Graversgaard, skovfoged ved Skovdyrkerne Nord-Øst, har erfaring med arten.

Han opfordrede til, at man tidligt identificerer nogle hovedtræer, som man tror på, vil udvikle sig til de bedste træer. Disse bedste individer stammer man op, og man holder himlen blå omkring dem.

– Det er en radikal forskel fra den klassiske drift, hvor man fjerner de værste ud fra den antagelse, at så er de bedste tilbage, sagde han.

Hans C. Graversgaard forklarede, at ærs tilvækst kulminerer meget tidligt. Det er vigtigt, at man ikke tynder for sent. Arten har flere fordele. Han nævnte blandt andet, at den producerer mere og dyrere træ end bøgen.

– Derudover har jeg erfaret fra Vendsyssel, at æren ikke formes så stærkt af vinden som bøgen, sagde skovfogeden.

Stor spørgelyst

Deltagerne fik praksisnær inspiration, og oplæggene kom langt omkring.

Eksempelvis talte skovfoged Mogens Lunde om erfaringer med dyrkning af douglas. Daniel Hintz, der er skovfoged ved Løvenholm Gods holdt et oplæg om lærk, hvor han vurderede, at der er flere fremtidige afsætningsmuligheder end kun til flis.

Imellem oplæggene var der korte faglige diskussioner og stor spørgelyst fra deltagerne.

Esben Møller Madsen styrede slagets gang.

– Jeg glæder mig over den store spørgelyst. Det er mit håb, at vi med denne dag kan få klarlagt, hvad vi ikke ved om de små træarter. Forhåbentligt kan forskningen så efterfølgende tage over og levere den viden, vi mangler, sagde Esben Møller Madsen.

Flere end 100 branchefolk deltog ved arrangementet, som blev afviklet i dag på Vejlsøhus Konferencecenter ved Silkeborg.

jma@skovdyrkerne.dk