Vedårets generalforsamlingblev behovet for skovbrugsforskning drøftet – med afsæt i spørgsmål rejst fra salen af bekymrede skovejere, der ønsker en solid faglig platform for skovforvaltning og skovpolitik.

Skovejernes bekymring er velbegrundet – der skæres regelmæssigt i de faste bevillinger, og hovedparten af de målrettede forskningsmidler, der i stedet finansierer skovbrugsforskningen, trækker ikke i retning af praktisk anvendelighed for den enkelte skovdyrker.

Der er derfor brug for tæt kommunikation og samarbejde mellem skovbrugsforskningen og praktikerne. Det er en vanskelig øvelse – men vi er i gang.

I forbindelse med den ’Biomassekonference’, som vi afholdte i anledning af vores 25 års jubilæum i 2013, var vi i tæt samarbejde med Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. Vi valgte at kvittere ved at donere 50.000 kr. til praktisk skovbrugsforskning – nok til at vise hensigt, men naturligvis ikke et beløb, man driver meget forskning for. Men har pengene overhovedet gjort en forskel?

Vi har spurgt modtageren – seniorforsker og sektionsleder Vivian Kvist Johannsen. Svaret er:

Donationen fra Skovdyrkerne har været med til at støtte det direkte arbejde med at synliggøre skovbrugets rolle i omstillingen til grøn energi. Den har ligeledes støttet udarbejdelsen af en videnskabelig artikel baseret på disse analyser.

Pengene har også bidraget til at forskerne kunne sikre opgørelse og udvikling af biomassefunktioner for en række nye træarter. Således har vi igennem de sidste år indsamlet og bearbejdet materiale fra forsøg, som vi ikke ellers havde haft mulighed for. Biomassefunktionerne er allerede taget i brug ved beregning af vedmassen i den nyeste skovstatistik ”Skove og Plantager”, der danner grundlag for overvågning af skovenes tilstand og udvikling.

– Så meget får man naturligvis ikke for 50.000.- men for forskerne er det en fordel, at kunne vise vilje til medfinansiering fra skovbrugserhvervet, og hvis vi i beskedent omfang har bidraget til ovenstående resultater, er vi meget tilfredse med det.

Vi vil derfor fortsat bruge kræfter på et samspil med den praksisnære skovbrugsforskning – til glæde for vores medlemmer.

Skovdyrkerkalenderen

25. oktober 2023 19:00
Generalforsamling og Regionalt medlemsmøde

Se alle aktiviteter


Skovdyrkerne Vestjylland

Nupark 47
7500 Holstebro
Tlf: +45 9610 10 96
CVR-nr. 11873774
vest@remove-this.skovdyrkerne.dk

Michael Sheedy Gehlert

Skovrider

Mobil 20 48 53 33

Anders Brøgger Jensen

Skovfoged

Mobil 51 36 24 25

Anders Fiil Rasmussen

Skovfoged

Mobil 51361930

Anders Kruse Elmholdt

Skovfoged

Mobil 51 55 72 11

Chresten Møller Petersen

Skovfoged

Mobil 20 23 63 33

Christian Kragh

Skovfoged

Mobil 51 33 10 96

Emil Fabricius Poulsen

Skovfoged

Mobil 40 28 53 33

Henrik Bøgh Winkel

Skovfoged

Mobil 51361931

Jacob Dissing

Skovfoged

Mobil 51 36 06 36

Jan Ormstrup Christensen

Skovfoged

Mobil 40 23 47 37

Jeppe Rathkjen Jeppesen

Skovfoged

Mobil 22 59 08 33

Lars Prangsgaard

Skovfoged

Mobil 40 18 10 94

Simon Wejlstrup

Skovfoged

Mobil 51360101

Thomas Holm Pedersen

Skovfoged

Mobil 51 43 75 33

Jonas Dyøe Madsen

Skovfogedassistent

Mobil 51 36 08 59

Jette Bergmann

Adm. medarbejder

Mobil 96 10 10 96

Pia Rasmussen

Adm. medarbejder

Mobil 96 10 10 96

Tove Nørlund Madsen

Adm. medarbejder

Mobil 96 10 10 96

Skovdyrkerne

Sekretariatet

Parallelvej 9A

8680 Ry

info@remove-this.skovdyrkerne.dk

CVR-nr. 82 28 90 11

Jyske Bank 7560 – 1007943

Kontakt

Viden om

Om Skovdyrkerne

TYPO3 CMS

Cookies på Skovdyrkerne.dk

Når du besøger Skovdyrkerneshjemmeside anvender vi cookies til at registrere, hvad vores kunder ser på hjemmesiden.

Ønsker du ikke at acceptere cookies, kan du indstille din browser til automatisk at afvise cookies eller underrette dig hver gang et websted anmoder om at gemme cookies.Læs mere.

Luk


Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne