Denne gang har Skovdyrkeren været på besøg hos Hjerl-Fonden ved Vinderup. Her forvalter man over 1000 hektar plantage og naturområder. Driftsleder Jakob Krogager giver læserne et indblik i driften af nåleplantagerne, som er plantet på mager vestjysk sandjord.

Medlemmerne kan også læse om skovrejsning. Skovdyrkerne Syds skovrejsningskonsulent Martin Snedker Hansen fortæller om den nye skovrejsningsordning. Her er tilskudssatserne løftet markant i forhold til de foregående år.

Læserne kan også blive klogere på Skovdyrkerne Øernes nye koncept Artsrig Driftsskov. Konceptet er udviklet i samarbejde med København ZOO på baggrund af erfaringer fra Vesterskoven I/S ved Carsten Følsgaard. Med det nye koncept får skovejerne mulighed for at kombinere driftsskov med bevarelse/udvikling af biodiversiteten i skoven.

Læs også om et nyt tilskud til konvertering af juletræskulturerer og bliv klogere på EU’s nye EUDR-forordning.