God læselyst.

Så erendnu et nummer af Skovdyrkeren på gaden.

Denne gang harSkovdyrkeren besøgt Rind Plantage, syd for Herning. Skoven blev etableret tilbage i 1874. Finansieringen skete via aktier. I dag er den ejet af 269 aktionærer, og en bestyrelse varetager den daglige drift i tæt samarbejde med Chrsten Møller Petersen, skovfoged ved Skovdyrkerne Vest. Skoven er etableret på sandjord og er primært nåleskov.

Bladet indeholder også faglige artikler. Blandt andet har Skovdyrkeren været på besøg i Boskov ved Bjerringbro. Skoven er desværre blevet ramt af stormfald i forbindelse med Stormen Malik. Skovfoged Søren Børsting giver gode råd til, hvordan man bedst får afsat råtræet og får opbygget en ny rand, som kan modstå nye storme.

Medlemmerne kan blandt andet også læse om en ny undersøgelse fra Københavns Universitet, som viser at skovene har potentiale til at levere en firedobling af klima-effekten.

God læselyst.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne