Så erendnu et nummer af Skovdyrkerenpå gaden.

Denne gang har Skovdyrkeren været på besøg hos landmand og skovejer Knud Sejer Sørensen ved Vamdrup. Han driver et stort planteavlsbrug og har derudover omkring 30 hektar blandet skov. Skoven bliver drevet forstligt men med stort fokus på natur, herlighed og jagtværdier.

Skovdyrkeren bringer også en faglig artikel om et stort forsøg med rødel. Seniorrådgiver Bruno Bilde Jørgensen, Københavns Universitet er i spidsen for forsøget. Målet er at rødel skal vækste bedre og leve længere i skovrejsninger på tør jordbund.

Læs også omskovrejsning, naturdebatog skovbrugspolitik med mere .

God læselyst.

Det nye nummer kan læses digitalt vialinket her.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne