Nu er et nytnummer af Skovdyrkeren færdigt. Bladetudkommer i dag.

Denne gang har Skovdyrkeren været på besøg hos Per Hilbert, som var første skovrider i Vestjylland. Som mange ved, var han også mangeårig sekreatariatschef og redaktør for Skovdyrkeren. Han ser tilbage på sine mange år i skovbrugetoggiver læserne sit uforbeholdne syn på den nye skovpolitik, hvor urørt skov og naturnationalparker er i fokus.

Skovdyrkeren bringer også en faglig reportage-artikel om naturnært skovbrug i Tyskland. Axel Köhn har været skovfoged på det tyske Lensahn-distrikt i mange år. Han fortæller om sine erfaringer mednaturnær skovdrift med plukhugst – og så er han i gang med en kæmpe digitaliseringsopgave – nemlig at indmåle og digitalisere samtlige hovedtræer.

Læs også om råtræpriser, gødskningsregler,fremtidens juletræsdyrkning og meget mere.

Det nye nummer kan læses digitalt vialinket her.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne