Nu er et nyt nummer af medlemsbladet Skovdyrkeren online.

Denne gang har Skovdyrkeren besøgt Vesterskoven ved Ringsted. Skoven ejes af Anette og Carsten Følsgaard og deres børn. Ejerne har gang i en masse spændende tiltag, som skal sikre og udvikle biodiversiteten. Blandt andet er Københavns Zoo med i et samarbejde om registrering af arterne i skoven.

Sideløbende med det store fokus på biodiversitet, drives skoven forstligt – hvilket Bjørn Krüger Veng fra Skovdyrkerne Øerne hjælper med.

Skovdyrkeren har også besøgt forsker Emil Thybring, IGN, Københavns Universitet. Han arbejder med modificering af træ. Med teknologien er det muligt at reducere rådangreb og mangedobletræprodukters levetid i fugtige miljøer. Det kan få stor betydning for anvendelse af danske træarter – og det kan på sigt gøre trykimprægneret træ overflødig.

Læs også om flis, certificering, et nyt arboret ogmeget mere.

Det nye nummer kan læses digitalt vialinket her.

God læselyst.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne