Nu er et nytnummer af Skovdyrkeren færdigt. Bladet eri trykkenog udkommer påtirsdag 2. maj.

Denne gang harSkovdyrkeren været på besøg i Frederiksdal Skov i Nordsjælland. Her hedder skovrideren Thomas Nord-Larsen, somer kendt for sin forskningog sit arbejde med Skovstatistikken. Han har bijobbet som skovrider siden 2016 og bruger blandt andet bijobbet til at sætte sin teretiske viden ind i etpraktisk perspektiv.

Skovdyrkeren bringer også en artikelom det nye produktwoodcoat. Det er en belægning som påføres nåletræer og som beskytter imod billeangreb i to sæsoner. På den måde kan skovejere undgå billesprøjtning.SkovfogedSøren Børstning, Skovdyrkerne Midt, har plantet wood-coatede træer ved flere medlemmer i denne plantesæson. Læsom erfaringerne i bladet.

Medlemmerne kan også læse om en specialskovning af lærk på Sjælland – og der ermere information til skovejerne om de omdiskuterede nye offentlige ejendomskategoriseringer fra Vurderingsstyrelsen.

Det nye nummer kan læses digitalt vialinket her.

God læselyst.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne