I dag udkommer det nyeste nummer af Skovdyrkeren.

Denne gang har Skovdyrkeren været på besøg hos Hans Poulsen, skovejer på Sydsjælland. Han har igennem mange årtier udviklet sin ejendom med fokus på bedre natur, herlighed og jagt. Skovfoged Jens Rasmussen, Skovdyrkerne Øerne, har rejst skov på ejendommen flere gange – og der står nu en ung skov på omkring syv hektar.

Medlemmerne kan også læse om den midtsjællandske skov, Vesterskoven, som har fået ny certificering i biodiversitet. Det er første gang, at en dansk produktionsskov har opnået denne særlige certificering, som et tillæg til den eksisterende FSC-certificering.

Bladet bringer også en gennemgang af de nye EUDR-regler, som er vedtaget. Forstfuldmægtig Michael Hauberg Lehrmann redegør i en faglig artikel for de forventede konsekvenser, som de nye regler kan få for både Skovdyrkerne og for skovejerne.

Læserne kan også blive klogere på Naturnær skovdrift i nål. Bladet indeholder en stor faglig artikel, som forklarer om mulighederne ved driftsformen- Skovdyrkermedlemmer har mulighed for at få tilskud til omlægning igennem projektet LIFE4forest.

Læs også om skovrejsning, arealgrænser og en meget utraditionel anvendelse af skoven.

Det nye nummer kan læses digitalt via linket her.

God læselyst.

Tilbage til nyhedslisten