Den gamle redaktør, Per Hilbert, blev for nylig fejret ved en afskedsreception i Skovdyrkernes Hus i Ry. Receptionen var velbesøgt med mange gæster fra foreningerne, tidligere statsskovridere og endog repræsentanter fra Hedeselskabet.

Per Hilbert takkede af efter 9 år som skovrider i Vestjylland, 12 år som sekretariatsleder for Skovdyrkerne i København og 6 år som redaktør af vores blad, og det blev sent på dagen, før den lange række af taler var afsluttet.

Den nye redaktør tiltræder den 1. marts. Mere herom senere.

Der er enighed om at fastholde Skovdyrkeren som et trykt blad – selv i denne stadig mere digitale verden. Alternativet, som kunne være information via nettet, skønnes ikke hverken at have den samme interesse for vore medlemmer eller det samme gennemslag for foreningernes kommunikation med medlemmerne.

Nummer 51 er på trapperne!

Bog om skovbrugets betydning

Deltagerne i receptionen var i stedet for gaver blevet opfordret til at indbetale et beløb til udarbejdelse af en bog om skovenes fremtid.

Træproduktionen i skovene har en meget stor værdi, både på grund af det kulstof, der bindes ved træernes vækst (klimaet), og på grund af det bæredygtige produkt, som træ er, og som har utallige vigtige anvendelser overalt i samfundet.

Disse aspekter er noget overset i den offentlige debat om skovenes rolle, der næsten udelukkende har fokuseret på skovenes betydning for biodiversiteten. Som også er vigtig, men som alene ikke giver bæredygtighed.

Skovdyrkerne støtter derfor, at vi får en bred og faktabaseret fremstilling af skovenes betydning. Det skal være en fremstilling, der omfatter alle tre hovedaspekter af bæredygtigt skovbrug – træproduktionen, biodiversiteten samt almenhedens anvendelse af skovene til rekreation. Den foreløbige arbejdstitel er Mere træ – mere skov – mere natur. Bogen ventes klar inden sommer.

I forbindelse med receptionen blev indsamlet ca. 35.000 kr. Der kan stadig indbetales bidrag til bogen på kontonummer 7560 – 0001007943 (Jyske Bank) med teksten ”Bogprojekt”.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne