På Sjælland er indledt et interessant og perspektivrigt strategisk samarbejde mellem Skovdyrkerforeningen Øst og den store, nye landboforening Gefion.

Det er meningen, at samarbejdet skal komme alle medlemmerne af de to foreninger tilgode – i første omgang ved at man formidler hinandens tilbud. Slutmålet er en optimal, koordineret og derfor billigst mulig rådgivning på tværs af driftsgrene på den enkelte ejendom.

Samarbejdet vil betyde, at der kan tilbydes den mest kompetente rådgivning på alle områder, der har med det åbne land at gøre. Gefion vil fortsat rådgive i de mange landbrugsrelaterede emner og skovdyrkerne vil beskæftige sig med de øvrige forhold i det åbne land, som f.eks biotopplaner, biotopforbedrende plantninger, skovrejsning, skovbrug, juletræer samt natur og vildt.

Altså arbejdsdeling og specialisering – og samarbejde.

Det er vigtigt for begge parter at sikre, at rådgivningen under alle omstændigheder er uvildig. I forhold til den måde, som landboforeningen traditionelt arbejder på, er skovdyrkerforeningen speciel på den måde, at man foruden rådgivning traditionelt også tilbyder den efterfølgende arbejdsudførelse, hvis kunden måtte ønske dette. Gefion har vurderet skovdyrkerforeningens koncept og sagt god for uvildigheden i dette.

De to foreninger udspringer af den samme tradition for rådgivning i landbruget, og er begge styret af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse.

I en fælles pressemeddelelse fremhæves det, at det tætte samarbejde fremover skal gøre det muligt at give medlemmer og kunder en helhedsrådgivning af høj kvalitet. Målet er en kvalificeret og effektiv totalrådgivning for alle ejendomme.

I forbindelse med samarbejdet vilGefions natur- og vildt-konsulent, Rene Didriksen, blive ansat i Skovdyrkerforeningen Øst, hvor han vil indgå i et bredt og fagligt udviklende team med vildtkonsulent Claus Boel samt foreningens9 øvrige læplantningskonsulenter og skovfogeder.

Fra og med efteråret 2009 vil de ansatte i Gefion og Skovdyrker-foreningen få samme arbejdssted. Det sker, når Skovdyrkerne flytter med ind i Gefions nye rådgivningscenter i Sorø.

De lokale skovdyrkerforeninger har et godt samarbejde med landøkonomiske foreninger overalt i landet, men intet steds så tæt som der lægges op til på Sjælland. Udviklingen vil derfor blive fulgt med interesse.

Per Hilbert
Sekretariatsleder
De Danske skovdyrkerforeninger

By: Per Hilbert

Nyheden er skrevet af:

Per Hilbert

Skovrider emeritus