Det reviderede regnskab viser et resultat på 47 tkr. efter skat, som er skabt efter en stor indsats af foreningens medarbejdere, der i løbet af perioden blev reduceret fra 9 til 7 skovfogeder.

Lettelsen i bestyrelsen over den markante forbedring af resultatet, ledsages dog også af en stærk bekymring for foreningens fremtid, herunder hvordan man kan sikre en positiv udvikling i en situation, hvor man skal ansætte ny skovrider efter Jakob Svendsen-Tune, der flytter til Sverige efter årsskiftet.

Nye kræfter til ny plan for en økonomisk bæredygtig, selvstændig forening

Bestyrelsen har derfor bl.a. undersøgt, om der var grundlag for en fusion med en anden skovdyrkerforening. I De Danske Skovdyrkerforeningers hovedbestyrelse er der dog ikke opbakning til en fusion. I stedet har hovedbestyrelsen leveret en omfattende analyse af foreningens økonomi og organisatoriske forhold, samt en plan for at understøtte og udvikle en selvstændig, økonomisk bæredygtig forening i den nordøstjyske geografi. De Danske Skovdyrkerforeningers hovedbestyrelse har derudover givet foreningen tilsagn om både ledelsesmæssig og økonomisk support til gennemførelse af denne plan.

Bestyrelsen for SNØ er enige i analysens konklusioner og planens anbefalinger, men alligevel føler man, at der skal nye kræfter til for at føre dem ud i livet. Den siddende bestyrelse har således valgt ikke at fortsætte efter den kommende generalforsamling – og man går derfor nu i gang med at rekruttere nye medlemmer til bestyrelsen.

En af den nye bestyrelses første opgaver bliver at ansætte foreningens næste skovrider.

Orienteringsmøde og ny dato for generalforsamling

For at sikre, at så mange medlemmer som muligt har kendskab til bestyrelsens arbejde og til de vigtigste opgaver, der følger af udmøntningen af den nye plan, inviteres alle medlemmer til et orienteringsmøde herom, forud for generalforsamlingen.

Af samme årsag rykkes tidspunktet for afholdelse af foreningens generalforsamling én uge, således at generalforsamlingen afholdes tirsdag den 30. oktober 2018.

Invitation til orienteringsmøde og ny indkaldelse til generalforsamlingen udsendes fra foreningens kontor i morgen, den 21. september 2018.

Indtil en ny bestyrelse er valgt vil vi i den siddende bestyrelse gøre alt hvad vi kan, for at understøtte de processer, der kan sikre en økonomisk bæredygtig fremtid for Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland!

Medlemmerne er velkommen til at kontakte undertegnede.

På bestyrelsens vegne

René Tøttrup Klith
Bestyrelsesformand

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne