På den ekstraordinære generalforsamling i Skovdyrkerforeningen Fyn tirsdag den 15. november stemte medlemmerne ja til fusion med Skovdyrkerforeningen Øst. Skovdyrkerforeningen Øerne er nu en realitet.

Efter den ekstraordinære generalforsamling konstituerede den nye bestyrelse sig på følgende måde:

Formand: Rudolf Iuel, Lundsgaard, Kerteminde

Næstformand: Jes Lützhøft, Lunden, Værløse

Bestyrelsesmedlem: Jens Hempel Hansen, Skovgaarde, Odense

Bestyrelsesmedlem: Lars Holst Frederiksen,Lindholdt, Mørkøv

Bestyrelsesmedlem: Erik Willadsen, Juulskov, Refsvindinge

Bestyrelsesmedlem: Ole Holst Henriksen, Pedersminde, Ugerløse

Bestyrelsesmedlem: Anders Nielsen, Nørregaard, Morud

Suppleant: Flemming Johansen, Dyssegaard, Vordingborg

Suppleant: Jens Jørgen Madsen, Allerup Skovgaard, Odense

Kommer medlemmerne til at mærke en forskel?

Forhåbentlig og både ja og nej.

Medlemmerne vil stadig blive betjent af deres lokale skovfoged – ham de har været vant til.

I Skovdyrkerforeningen Øerne vil vi arbejde på at fastholde og styrke det lokale engagement og den lokale forankring i samarbejdet mellem skovejerne og deres skovfoged. Skovdyrkerforeningen Øerne vil fortsat fokusere på den langsigtede skovdrift med udgangspunkt i den enkelte ejeres driftsformål.

Skovrider ved Skovdyrkerne Øst, Karsten Raae, træder tilbage fra. 31. december 2016, men både kollegaer og medlemmer kan fortsat drage nytte af hans lokalkendskab og mangeårige erfaring. Karsten fortsætter i foreningen som konsulent på et internationalt forskningsprojekt.

Skovrider, Ulrik Nielsen, Skovdyrkerne FYN har allerede nu sat sig bag roret i den nye forening. Ulrik Nielsen har ti års erfaring fra det praktiske skovbrug, her af 3 år som leder af Skovdyrkerforeningen Fyn.

Den nye forening hedder herefter Skovdyrkerne Øerne og vil servicere ejere af skov-, natur- og juletræsejendomme Øst for Lillebælt, dog Samsø, Anholt og Læsø undtaget. Foreningens hovedkontor bliver hos Centrovice i Vissenbjerg på Fyn. Kontorerne hos Gefion i Sorø og hos Bornholms Landbrug i Aakirkeby fastholdes. Samarbejdet med landbrugets rådgivningscentre er et vigtigt strategisk område for Skovdyrkerne, som vi forsat vil søge at understøtte og udvide. Relativt nye og helt konkrete eksempler herpå er brugen af Mark Online til rådgivning om juletræer og fokus på skovregnskaber.

Vi fastholder det vi ved, og det der har vist sig at virke, og så tager vi det bedste fra begge foreninger og gør det tilgængeligt for alle medlemmer af Skovdyrkerne Øerne.

Fusionen har en række umiddelbare fordele for medlemmerne

Funktionsområderne styrkes

Vi bliver dobbelt så mange skovbrugsfaglige medarbejdere i Skovdyrkerne Øerne. Det giver os mulighed for at styrke funktionsgrupperne, der pt. er etableret omkring juletræerne, flisen, pyntegrøntet, læplantning, skovrejsningen, jagt og naturforvaltningen og råtræet. Vi kan nu flytte de faglige ressourcer frem og tilbage over Storebælt og sætte ind med stor kraft, når det behøves i hele foreningens område.

Funktionsgrupperne får således en større faglig ballast og robusthed. Mulighederne for at løse specialopgaver øges, og den lokale skovfoged har altid et stærkt team i ryggen. Vi ønsker at fastholde og tiltrække dygtige fagfolk og skabe en udviklende arbejdsplads, hvor der er fokus på omverdenens krav.

Kommerciel styrke

Øernes kommercielle styrke øges i kraft af bl.a. større mængder. Det gælder såvel for salg af produkter fra medlemmerne som for indkøb til deres produktion. Det skulle gerne resultere i bedre priser og sikrere afsætning for medlemmernes produktion af flis, råtræ, juletræer, grønt og andet. En styrkelse af egenkapitalen giver større frihedsgrader og mulighed for at indgå større aftaler om leverancer til fx varmeværker, hvilket igen kommer medlemmerne til gode.

Rationaliseringsgevinster

I forhold til den nuværende situation med to selvstændige foreninger vil en fusion bevirke, at en del omkostninger samlet set vil mindskes eller evt. helt bortflade. Dette gælder oplagt en række administrative omkostninger, men der vil naturligvis i den nye situation blive yderligere fokuseret på optimering af arbejdsprocesser, som kan frigøre tid til skovfogedernes kerneydelse, rådgivning af foreningens medlemmer på deres ejendomme.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne