De seneste dage har flere midt- og vestjyske medier skrevet om Skovdyrkerne Midts uheld, hvor vi desværre uforvarende har ødelagt en ørnerede ved en skovning.

Der er tale om en meget uheldig fejl, som Skovdyrkerne Midt beklager.

Mediernes omtaler baserer sig primært på en pressemeddelelse fra Dansk Ornitologisk Forening. Desværre indeholder pressemeddelelsen upræcise og faktuelt forkerte oplysninger, som Skovdyrkerne Midt finder det nødvendigt at rette.

Først og fremmest er det vigtigt at slå fast, at hverken ejer eller skovfoged var bekendt med redens beliggenhed, og at Skovdyrkerne helt uforvarende er kommet til at fælde træet.

Hvis vi havde haft kendskab til reden, ville vi naturligvis ikke have igangsat arbejde i bevoksningen og området omkring denne.

Sagen kort

Skovdyrkerne Midt gennemførte 14/6 en ellers normal maskinskovningsoperation i en bevoksning i Estvadgaard Plantage ved Skive.

Det viste sig desværre senere, at der i et af de skovede træer, var en havørnerede med to havørneunger.

Skovdyrkerne Midt tager sagen meget alvorligt. Vi skulle have set reden inden skovningen. Det gjorde vi ikke – og det beklager vi.

Herunder gengives sagens forløb

14/6 gennemførte Skovdyrkerne Midt en skovning i en skovfyr-bevoksning på Estvadgaard Plantage ved Skive.

Vi besigtigede bevoksningen d. 10/6 uden at bemærke reden eller ungerne, og de træer, der skulle fældes, blev afmærket.

14/6 blev træet skovet. Maskinføreren (underentreprenør) bemærkede ikke reden eller ungerne.

21/6 køres effekterne ud (uden at maskinfører bemærker noget) og kort efter opmåles det og afhentes af kunden. Træet er kørt til savværk, hvor det nu er lagt til side indtil forholdet til EU’s tømmerforordning er afklaret.

27/6 opdager en lokal ornitolog og DOF-medlem, at skaden er sket og gør ejer opmærksom på dette. Samme dag gør ejer Skovdyrkerne opmærksom på sagen.

29/6 melder Skovdyrkerne Midt sagen til politiet.

30/6 sender Skovdyrkerne Midt en redegørelse til Miljøstyrelsen i forhold til varetagelse af EU’s tømmerforordning.

Vi strammer op og vil gerne i dialog

Skovdyrkerne Midt er meget kede af det, der er sket og ønsker at minimere risikoen for, at lignende sager kan ske igen.

Derfor strammer vi op i vores interne procedurer i forbindelse med skovninger.

Vi vil også meget gerne i tæt dialog med Dansk Ornitologisk Forening.

Derfor har Skovdyrkerne Midt inviteret Dansk Ornitologisk Forening til et møde for at drøfte et styrket samarbejde om deling af viden om og beskyttelse af rovfugle og andre beskyttede fuglearter.

Den invitation afventer vi fortsat svar på.

Alle henvendelser vedrørende ovenstående sag bedes rettet til skovrider i Skovdyrkerne Midt, Kristian Løkke Kristensen.

klk@skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne