En optimal og integreret udnyttelse af træ til både industriel forarbejdning og til energi er en forudsætning for økonomien i det moderne skovbrug.

En anden forudsætning, som fylder mere og mere, er betydningen af omverdenens accept af det arbejde, vi laver i skoven. Dette vilkår gælder ikke mindst i det politiske system, hvor energipolitikken – og dermed også rammebetingelserne for afsætning af flis – fastlægges.

Meldingen fra både forbrugere og politikere er klar: biomasse skal være bæredygtig – og det skal kunne dokumenteres!

Det er logikken bag den ‘Brancheaftale om sikring af bæredygtig biomasse’ som energibranchen har lavet. Brancheaftalen gælder for al anvendelse af flis og træpiller, men der stilles særlige dokumentationskrav til større varmeværker. Kravene omfatter syv forskellige aspekter af bæredygtighed – herunder beskyttelse af skoven som økosystem, beskyttelse af biodiversitet og sårbare naturtyper og reduktionsmål for CO2 udledning.

Den mest systematiske og troværdige måde til at dokumentere overholdelse af Brancheaftalen er certificering efter den særlige standard ‘Sustainable Biomass Partnership’ (SBP). SBP er derfor et krav fra flere af de store spillere i flismarkedet – bla. Dong Energy.

I Skovdyrkerne Vestjylland er vi gået ‘all in’ og har kortlagt, beskrevet og dokumenteret alle vores arbejdsprocesser fra det første arbejdskort og til det endelige CO2 regnskab. Vi er i efteråret 2016 blevet auditeret af NepCon, som er den førende danske aktør inden for skovcertificering – og endelig har vi i slutningen af 2016 modtaget vores certifikat.

Certifikatet er naturligvis blot et stykke papir – men det er vigtigt for dig som skovejer og medlem. For det første viser det, at alle vores arbejdsprocesser er robuste og kan holde til en trykprøvning. Det har bl.a. stor betydning, når du som skovejer skal stå på mål for, at du overholder EUTR – EU’s skærpede krav til omsætning af træ. Dernæst er det også et papir, der sikrer din adgang til hele flismarkedet, fra det mindste lokale varmeværk til de største centrale forbrugere.

Vi har valgt, at vores nye, skærpede arbejdsprocesser omfatter al hugst af både træ og flis. Så kan du være helt tryg ved, at når du bruger Skovdyrkerne til at løse dine hugstopgaver – har du fagfolkene på din side.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne