Vi havde en samlet rekordomsætning på over 500 mio.kr. med gode resultater hele vejen rundt. Aktivitetsniveauet har aldrig været større – med store fremgange indenfor flis, råtræ, juletræer, plantninger mv. Dertil kommer en solid udvidelse af organisationen, så vi i dag samlet set er omkring 100 ansatte – en organisation med et meget bredt fagligt miljø, som arbejder i medlemmernes interesse.

Sådan indledte formanden for hovedbestyrelsen i De Danske Skovdyrkerforeninger Torben Bille Brahe sin beretning for årets gang på årsmødet i begyndelsen af november 2012.

En beretning om vækst, vedtægter,udvikling og samarbejde

Beretningen viser, at der er stor aktivitet, vækst og udvikling hos Skovdyrkerne i det forgangne år. Vi er nu Danmarks største medlemsejede virksomhed inden for skov og landskab med 5000 medlemmer, dækkende en tredjedel af det danske privatejede skovareal. Beretningen er vedhæftet herunder.

Beretningen orienterer om et omfattende arbejde i fællesskabet for at Skovdyrkerne til stadighed udvikler sig i takt med de stigende krav om effektivisering, rationalisering mv. Der orienteres om vores arbejde for at varetage medlemmernes interesser – politisk og for dansk produktion.

De nye vedtægter, som nu er vedtaget enstemmigt på de 7 generalforsamlinger, har fyldt meget i Hovedbestyrelsens arbejde igennem året.

Vedtægterne styrker samarbejdet

Først og fremmest kan vi nu ubekymret fortsætte vores tætte samarbejde blandt medlemmer og foreninger. Udveksling af informationer mellem medlemmerne om driftsforhold på møder, i arbejdsgrupper og på markvandringer, kan også fortsætte.

Det tættere samarbejde mellem foreningerne giver medlemmerne flere fordele fremover blandt andet på rådgivningsområdet, fordi vi nu frit kan udveksle viden om markedsforhold, samt udveksle erfaringer om leverandører og afsætningskanaler. Det bør alt andet lige give bedre indkøbspriser til medlemmerne og bedre afsætning af deres produkter.

Samlet set giver de nye vedtægter mange fælles fordele både for medlemmerne og for foreningerne. Derfor er det godt, at de endeligt er på plads.

Foreningerne samarbejder om udvikling

Foreningerne fortsætter nu samarbejdet om at udvikle redskaber til en mere effektiv drift. Der er allerede gang i udviklingen og anvendelsen af særlige IT-systemer, der er med til at forenkle og forbedre driften i den enkelte forening.

Vi fortsætter også med at udvikle samarbejdet på markedsføringen af Skovdyrkerne – både lokalt og i fællesskab. Igen er erfaringsudveksling med til at forbedre, effektivisere og billiggøre markedsføringen.

Til sidst men ikke mindst styrker foreningerne deres fællesindkøb på områder som telefoni, forsikringer, IT, kontorartikler mv.

Det videre arbejde for medlemmerne

Nu skal vi se fremad og udvikle Skovdyrkerne videre, så vores tilbud til medlemmerne bliver endnu bedre. Vores vision om at være den naturlige samarbejdspartner i skoven skal forfølges, således at vi bliver valgt som den fortrukne samarbejdspartner af endnu flere skovdyrkere, juletræsproducenter samt øvrige ejere af naturejendomme.

Det gør vi kun ved at tilføre vores medlemmers ejendomme værdi både på bundlinjen og på andre områder, ikke mindst i form af ejerglæde.

Derfor er det vigtigt, at medlemmernes generelle og langsigtede interesser er styrende for udviklingen af virksomheden og de interesser bliver varetaget med sikker hånd af de mange professionelle bestyrelsesmedlemmer, som nu er valgt i de 7 foreninger og til Hovedbestyrelsen.

Organisation, medarbejdere og medlemstal

Alle her samler sig om, at den individuelle rådgivning af medlemmerne udgør en central ydelse i Skovdyrkernes virke, og at den kun kan ske med udgangspunkt i medlemmets interesser og driftsformål samt dyrkningsmuligheder på ejendommen.

Skovdyrkerne arbejder derfor målrettet videre med at udvikle organisationen med efteruddannelse og videndeling, så vores medlemmer altid møder velinformerede, veluddannede og motiverede personer hos Skovdyrkerne. Troværdighed, tillid og tilstedeværelse skal være vores varemærke

– Sig det videre …

Vi skal derfor også fortælle den gode historie til andre, så vi kan blive endnu flere medlemmer. Jo flere vi er des mere vil vi kunne præsterer for medlemmerne og i vores 7 foreningers drift.

Derfor bør budskabet om Skovdyrkernes positive arbejde for skovejere, juletræsproducenter og ejere af naturejendomme formidles videre i den daglige kontakt, når der træf i det grønne eller over kaffebordet. Det ville glæde os hvis rigtigt mange følger opfordringen.

Files:
DDS_Beretning_2011-12_WEB_01.pdf

Kontakt os - find din lokalforening her

usemap=”#dakort” alt=”” />

Nord Øst Midt Vestjylland Syd Øerne Sekretarietet


Følg Skovdyrkerne på facebook - klik her

Skovdyrkerne

Sekretariatet

Parallelvej 9A

8680 Ry

info@remove-this.skovdyrkerne.dk

CVR-nr. 82 28 90 11

Jyske Bank 7560 – 1007943

Kontakt

Viden om

Om Skovdyrkerne

TYPO3 CMS

Cookies på Skovdyrkerne.dk

Når du besøger Skovdyrkerneshjemmeside anvender vi cookies til at registrere, hvad vores kunder ser på hjemmesiden.

Ønsker du ikke at acceptere cookies, kan du indstille din browser til automatisk at afvise cookies eller underrette dig hver gang et websted anmoder om at gemme cookies.Læs mere.

Luk


Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne