Mødet var en del af arbejdet i gruppen ’Træ til Energi’, der har været aktiv i mere end tre år for at sætte skovbruget på lystavlen hos de politikere og embedsmænd, der arbejder med vores energiplanlægning.

Hovedbudskabet er, at skovene kan fordoble produktionen af træ til landets energiforsyning uden at mindske produktionen af råvarer til savværkerne, uden at forringe vilkårene for publikum og natur og uden at bruge ekstra hjælpemidler i form af sprøjtemidler eller gødning.

Fordele

En ekstra produktion i Danmark af træ til energi vil have en række fordele for samfundet:

Eller som vi sagde til ministeren: Træ er solenergi, som er lagret i verdens smukkeste lager – indtil vi har brug for det.

Ministeren positiv

Ministeren kvitterede for besøget og udtrykte stor interesse og forståelse for vort budskab. Han betonede til og med en særlig interesse for nærproduceret – det vil sige dansk – biomasse. Herunder flisen fra skovene, som kan betragtes som et overskuds- eller restprodukt i forhold til den egentlige tømmer- og kævleproduktion.

Denne interesse er en afgørende forudsætning for, at danske skovejere vil tilpasse skovdyrkningen med henblik på et maksimalt energiudtag. Blandt andet med et højere plantetal og et justeret træartsvalg, herunder med en større andel hurtigtvoksende pionertræer.

Herunder pressemeddelelsen, som skovbrugets organisationer udsendte efter mødet.

Læs endvidere en artikel fra bladet Skovdyrkerenom starten på flisproduktion i Danmark – ligeledes herunder.

phi@remove-this.skovdyrkerne.dk

Files:
Skovdyrkeren_19_Hvorkomflisenfra_01.pdf
Ministeren_oensker_dansk_trae_til_energi_2015-10-05.pdf

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne