Sidste år annoncerede vi en medlemsrejse til skovbruget i det østlige Frankrig, nærmere bestemt Bourgogne-området. Midt i maj i år drog en lille gruppe afsted.

Turen tog udgangspunkt i en skov på knap 400 ha, som er købt af et Skovdyrker-medlem. Den naturlige bevoksning i området er eg – med en undervækst af avnbøg. Egene dyrkes i en kontinuerlig rotation baseret på selvforyngelse. Lysningen for foryngelsen skal styres meget nøje for at det hele ikke går i brombær eller bregner. De bedste egekævler sælges på auktion og bruges til vintønder.

Douglas’en er indført fra USA, og efter krigen er der plantet 300.000 ha med douglas i området, hvor den er ved at blive en hovedtræart. Også den selvforynges. Den opstammes, og den opnår store dimensioner af meget smukt tømmer. Tilvæksten er 3-4 gange så stor som egens.

Et skovbrug med fokus på produktion

Det var interessant at se et skovbrug, hvor den overvejende fokus stadig ligger på produktionen, og at skovbruget decideret ses som et erhverv og en forretning.

Dette syn støttes af den franske stat, som giver støtte til konvertering af løvtræ til nåletræ (bl.a. eg til douglas) af hensyn til værdiskabelse og beskæftigelse, og som giver tilskud til vejbygning for at forbedre mulighederne for at udnytte den eksisterende ressource, og til vandafledning for at sikre stabiliteten i skovene.

Emnerne er behandlet i en rapport fra et besøg i samme område i 2012. Denne rapport kan rekvireres i Skovdyrkernes Sekretarat.

phi@remove-this.skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne