Generalforsamlingen kunne i år holdes helt uden Corona restriktioner og med et flot fremmøde af medlemmer. Der deltog således i år 58 medlemmer.

Formand for foreningen Lars Gleerup kunne berette om en positiv udvikling og tilfredsstillende økonomisk resultat i foreningen på 1,14 mio., hvilket var en markant forbedring i forhold til sidste år. Året har været præget af Corona, men skovens aktivitet har kunnet forløbe næsten upåvirket. Derhar i årets løb været store stigninger i priserne på råtræ. Specielt nåletræ til savværkerne har haft en meget positiv prisudvikling, og det har medført stor skovningsaktivitet. Pyntegrønt og flis har været stabile forretningsområder der har været afviklet tilfredsstillende. Markedssituationen for salg af juletræer er fortsat meget udfordrende – og mærkes både hos de enkelte medlemmer og i hele foreningen.

Året har budt på fortsat stort politisk fokus på skovene – særligt biodiversitetsdebatten med et kritisk fokus på skovens drift og særligt anvendelsen af biomasse i varmeforsyningen har fyldt i debatten. Skovdyrkerne arbejder sammen med Dansk Skovforening og øvrige aktører i brancen, så faglighed og fakta bringes ind i debatten.

Efter beretningen præsenterede skovrider Kristian Løkke Kristensen årsregnskabet og budget for det kommende år. Regnskabog budget blev godkendt af forsamlingen.

Herefter ledte dirigent Jan Hjort deltagerne godt gennem dagsordenen, og valghandlingen, hvor Ulrikke Brandt Nordqvist blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Søren Christiansen og Peter N. Andersen modtog genvalg til bestyrelsen. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med uændret opstilling: Lars Skou Gleerup som formand og Søren Christiansen som næstformand.

Efter generalforsamlingen blev der afholdt regionalt medlemsmøde i De Danske Skovdyrkerforeninger

Efter de officielle møder præsenterede skovrider Kristian Løkke Kristensen foreningens planer for at øge medlemstilfredsheden og fastholdelsen af medlemmer. Der planlægges blandt andet en række kurser og arrangementer for medlemmer.

Foreningen takker for det fine fremmøde.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne