Det var fortsat muligt at gennemføre en generalforsamling, med en korrekt bordopstilling og afstandskrav og faste pladser, men for at begrænse smitterisici mest muligt, var det kun muligt at deltage med én person per medlemskab. Således deltog 30 medlemmer i generalforsamlingen.

Generalforsamlingen foregik i hyggelige rammer på Gothenborg ved Them. Inden selve generalforsamlingen blev der serveret et måltid mad – en lille delikat forret, samt stedets specialitet – konfiterede andelår ála Mortens aften.

Da selve generalforsamlingen gik i gang berettede formand Lars Gleerup om årets forløb. Årets dårlige økonomiske resultat var naturligvis omdrejningspunktet for beretningen, hvor formanden pegede på flere grunde til resultatet. Et halvår med meget nedbør i efterår og vinter, Coronaudbruddet og nogle forkerte dispositioner i klip og juletræer var årsagen til resultatet. Der var dog også positive takter at berette om. Organisationen er tilpasset og da først vandet havde sluppet sit tag på skovene, var der meget stor aktivitet i foråret. Efter beretningen præsenterede skovrider Kristian Løkke Kristensen årsregnskabet. Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.

Herefter ledte dirigent Jan Hjort deltagerne godt gennem forslag og valghandlingen.

Bestyrelsen havde stillet forslag om, at antallet af medlemmer i bestyrelsen blev nedbragt fra 7 til 5 personer, hvilket kunne ske indenfor vedtægterne. Idet to medlemmer på valg ikke ønskede at genopstille, var tidspunktet oplagt, og forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Derefter var det tid til at vælge bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

De to bestyrelsesmedlemmer, som ønskede genvalg var Lars Gleerup og Birger Schütte, der begge blev valgt uden modkandidater. Som suppleanter blev Iver Rud og Anders Yding valgt.

Under eventuelt blev den nuværende juletræssituation og arbejdet i Dansk Skovforening blandt andet drøftet.

Til slut takkede formanden de to afgående bestyrelsesmedlemmer Britt Bröchner-Nielsen og Steen Iver Andersen for den fine indsats i bestyrelsesarbejdet. Begge har været med i mere end 10 år. Også en tak til afgående suppleant Hans Bjerregaard.

Efterfølgende konsoliderede bestyrelsen sig med uændret opstilling – Lars Gleerup som formand og repræsentant i Hovedbestyrelsen og Søren Christiansen som næstformand.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne