På landsplan er der givet tilsagn om tilskud til urørt skov på i alt 285 ha hos 14 skovejere. To af disse skovejere med i alt 55 ha er medlemmer hos Skovdyrkerforeningen Midt.

Som skovejer modtager du en engangserstatning, der modsvarer den mistede tømmerværdi. I de konkrete sager har vi fundet erstatningen rimelig. Jagtrettighederne og adgangsforholdene bliver ikke ændret, men al skovdrift skal ophøre inden for to år efter miljøstyrelsen har underskrevet aftalen. Skoven skal i visse tilfælde gøres klar til at blive urørt ved at fjerne ikke-hjemmehørende træarter.

Der er ansøgningsfrist til tilskud til privat urørt skov 1. juli 2020, men tag allerede nu fat i din skovfoged, hvis det kunne have din interesse.

Læs mere på miljøministeriets hjemmeside Åbner eksternt link i et nyt vinduehér

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne