De bornholmske kraftværker har, som mange andre kraftvarmeværker i Danmark, i de senere år lagt om til at fyre med træflis. Det har de fordi brug af flis til el- og varmeproduktion har en positiv indflydelse på miljøet, og fordi det er klimavenligt CO2-neutralt brændsel. Flis kan produceres lokalt, mindsker det desuden den CO2-udledning, som transporten medfører.

Østkrafts omlægning falder sammen med at mange af bevoksningerne i skovene på Bornholm er hugstmode og at ask også her er ramt af asketoptørre. Mange bevoksninger bliver derfor afdrevet i disse år, hvilket har fået borgere på Bornholm til at reagere med bekymring, da de frygter at det er den stigende efterspørgsel på flis, der er den direkte årsag til den øgede skovningsaktivitet.

Derfor havde LAG-Bornholm inviteret til et debatmøde i Gudhjem Museum, hvor seniorkonsulent Karsten Raae fra Skovdyrkerne Øerne deltog sammen med, skovfoged Ole Holm Pedersen fra Bornholms Regionskommune, Poul Weise fra Danmarks Naturfredningsforening og Anne Thomas, Bornholms viceborgmester og forkvinde for klima- og bæredygtighedsudvalget i Bornholms Regionskommunes kommunalbestyrelse, deltog. Som moderator optrådte Jakob Kronik fra Verdens Skove.

Arrangementet forløb rigtig godt, og vi fik solgt budskabet om at vi ikke kun producerer træflisen på Bornholm bæredygtigt, men at skovene på Bornholm også sagtens kan bære en stigning i produktionen af træflis på ca. 50% over de næste 5 til 10 år. Vi fik også gjort opmærksom på, at meget af den afdrift der sker i disse år ikke skyldes produktion at flis men netop sker fordi bevoksningerne er hugstmodne.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne