Den 22. juni 2020 mistede vi efter længere tids sygdom vores gode kollega René Didriksen.

René var Faglig Leder for afdelingen Det åbne Land med ansvar for bl.a. skovrejsning, læplantning og naturpleje.

Vi har valgt at slanke ledergruppen i Øerne ved at sammenlægge de to afdelinger Medlemmer Det Åbne Land per 1. juli 2020 under ledelse af Rasmus Larsen, for dermed at udnytte Rasmus’ mange års erfaring med opgaver i det åbne land.

Per 3. august 2020 begynder Bjarke Thomsen som skovrejsnings- landskabskonsulent. Bjarke for ansvaret for skovrejsning i hele Øernes geografi, samt salg af opgaver i det åbne land. Bjarke og Rasmus, der også har ansvaret for medlemshvervning, får dermed et tæt parløb omkring det opsøgende salg.

Jesper Foged Andersen begynder ligeledes 3. august 2020 som skovfogedassistent. Jesper skal med udgangspunkt på Falster assistere med skovfogedopgaver på Lolland, Falster og det sydlige Sjælland, hvor vi har oplevet stor vækst den seneste tid.

Endelig har vi flyttet ansvaret for råtræ til Klaus. Ansvaret for afsætning af effekter fra skoven er nu samlet hos Klaus. Da Klaus samtidig har ansvaret for vores entrepriser, giver denne ændring gode muligheder for optimering af vores kerneforretning.

Med disse tilpasninger har vi en organisation, der er rigtig godt rustet til de kommende års vækst.

Se den nye organisation Initiates file downloadher.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne