Skovdyrkernes Hovedbestyrelse har netop godkendt ledelsens beretning for året juli 2014 – juni 2015. For femte år i træk kan Skovdyrkerne notere en fremgang i omsætningen, der er steget med 60% siden 2009-10 til de nuværende 587 mio. kr.

Omsætningsfremgangen skyldes dels et større medlemsareal, dels større aktivitet hos medlemmerne. En aktivitet, der er et resultat af det budskab, man har haft til såvel medlemmer som ikke-medlemmer: ’Der er flere værdier i din skov, end du tror’.

Flisen giver et stort løft

Således er især omsætningen af flis steget. Fra skove og plantager, men også fra hegn, naturarealer og lignende, har Skovdyrkerne sidste år leveret mere end 1.000.000 rummeter til varmeværkerne. Det svarer til 60.000 tons fyringsolie.

Det er især træet fra tyndingerne, der går den vej. Det betyder samtidig, at mange flere skove end tidligere nu bliver tyndet til tiden, hvilket sikrer værditilvæksten på langt sigt. Samtidig sikres samfundet et stigende bidrag fra skovene til den såkaldt grønne omstilling.

I fremtiden forventes efterspørgslen på denne råvare at stige yderligere, blandt andet fordi træ-biomassen på langt sigt forventes at skulle termisk forgasses, hvor gassen opgraderes til naturgaskvalitet og distribueres gennem naturgasnettet bl.a. som transportbrændstof (på gasform), drift af gasturbiner til elforsyningen og til industriformål.

En dokumentationsopgave ligger foran os

Den stigende anvendelse af træ udenfor den traditionelle skovsektor har ført til nye krav om certificering og om at kunne dokumentere sporbarhed. Altså mere bureaukrati, som pålægges skovene. Skovdyrkerne ser det som en vigtig opgave fremover at kunne minimere den administrative byrde for vores medlemmer.

På Hovedbestyrelsesmødet konstituerede Skovdyrkerne sig med Torben Bille Brahe (FYN) som formand og Frede Andersen (SYD) som næstformand.

Du kan læse Skovdyrkernes Beretning og Årsrapport 2014-15 her.

phi@remove-this.skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne