Energistyrelsen er i gang med at rive det økonomiske grundlag væk under decentrale varmeværker. Det er stik imod intentionen i sommerens energiforlig og en efterfølgende politisk aftale.

Sådan lyder vurderingen fra Svend Christensen, der er seniorkonsulent hos Skovdyrkerne og med i branchesamarbejdet Træ til Energi.

Derfor har medlemmer af branchesamarbejdet været til møde med Folketingets Energi- Forsynings- og Klimaudvalg.

– Målet med mødet var at gøre politikerne opmærksomme på vores holdning. Vi mener, at Energistyrelsens udmøntning af forligskredsens politiske aftale er forkert. Det har aldrig været den politiske intention at fastholde decentrale værker på gas og skabe højere varmepriser for forbrugerne. Men det bliver konsekvensen, hvis Energistyrelsen ikke retter sig efter den politiske aftale, siger Svend Christensen.

Han oplevede et godt udbytte af mødet.

– Udvalgsmedlemmerne tog godt imod os. De forstod vores budskab. Jeg er derfor fortrøstningsfuld, når det gælder den videre udvikling. Nu går sagen videre til Energi- Forsynings- og Klimaministerens bord, siger Svend Christensen.

Lempelser for decentrale værker

Baggrunden for problematikken er, at decentrale værker snart mister elproduktionstilskuddet.

Ifølge seniorkonsulenten blev der i slutningen af oktober givet politisk grønt lys for, at decentrale værker kan investere i biomassekedler, når det sker i kombination med eldrevne varmpumper.

Det blev samtidig aftalt, at disse kombinations-projekter fritages fra det administrative arbejde i henhold til Projektbekendtgørelsen, som blandt andet indeholder krav om positiv samfundsøkonomi.

– I stedet kan værkerne nøjes med at vise, at fjernvarmeprisen for et standardhus falder med mindst 1.500 kroner pr. år, forklarer konsulenten.

Energistyrelsen tolker anderledes

Ifølge Svend Christensen opstår problemet, fordi Energistyrelsen ikke retter sig efter de politiske beslutninger. Styrelsen fastholder, at alle projekter skal vise positiv samfunds-, selskabs- og brugerøkonomi.

– Men sagen er, at der ikke kan opnås positiv samfundsøkonomi i kombinationsprojekterne på grund af den danske afgiftsstruktur. Styrelsens beregningsforudsætninger betyder derfor, at den politiske aftale om kombinerede biomasse- og varmepumpeanlæg ikke kan realiseres, siger han.

– Det er efter vores opfattelse imod den politiske intention. Det betyder, at små værker fastholdes på gas og tvinges til at sende større regninger videre til forbrugerne, når deres elproduktionstilskud snart forsvinder. Vi kommer altså kun til at se naturgasprojekter. Det er jo ikke fornuftigt ud fra klimahensynet siger Svend Christensen.

Skovdyrkerne følger op på sagen i det næste nummer af medlemsbladet Skovdyrkeren.

jma@skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne